VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS KATECHETIKOS CENTRAS
Aušros Vartų g. 12, Vilnius LT-01303
Įm. kodas 300521472; PVM mokėtojo kodas LT 100006365010
Tel., Faks.: +370 5 212 5077
Mob. tel.:+370 670 21492, +370 674 84937
El. paštas: katechetikoscentras@gmail.com
Darbo laikas: 9.00-13.00, 14.00-17.00
|

Religinis ugdymas » Metodinė medžiaga » Gavėnia, Šventosios Velykos, Sekminės

Gavėnia, Šventosios Velykos, Sekminės

2017 m. GAVENIOS kalendorius vaikams

Virginija Žiobienė

Aleliuja (paveiksliukas)

Didžioji savaitė 1 (paveiksliukas)

Didžioji savaitė 2 (paveiksliukas)

Didžioji savaitė (lentelė)

Paskutinė vakarienė (paveiksliukas)

Kristaus kapas (sulankstomas paveikslėlis)

Margučių papuošimui  

Rask margutį (spalvinimo užduotis)

Šv.Dvasios dovanos

Šv.Velykų slėpinys

Verbų sekmadienis  

Vitražas

Medžiaga gavėniai:

Skaidrės „Gavėnia“

Užduotis apie Gavėnią su QR kodais

2017 m. Gavėnios kalendorius (gerų darbų sąrašas)

Filmukas „Pagauk gavėnią kartu su „Magnificat vaikams“ žurnaliuku!“

Kryžiaus kelias spalvinimui

Gavėnios kelias 2016, simboliai keliui, kaip atrodo pabaigtas kelias

Kaip galima pasigaminti su mokiniais kryžiaus kelio stotis

Užduotis spalvinimui

Pamąstymai Gavėniai

Pamąstymai Gavėniai 2

Tridienis 

Išplėstinis pamokos planas „Velykų šventė

Išplėstinis pamokos planas II klasei „Verbų sekmadienis

Kryžiaus kelias

Pasninko būdas

Mintys Tridieniui

Varpai (meditacija Didžiajai savaitei)

Testas „Velykos“

Kryžiažodis „Velykos“

Klausimai Gavėniai  

Gavėnios kelias  

Tekstas Gavėniai   

Didžioji savaitė (vyresniems)

Kas yra pasninkas?

Pasiryžimų kelias

Žaidimas  „Mokausi atleisti

Velykinis pasveikinimas draugui

Velykų tridienis

Pirmoji pirmokų pažintis su Šv. Velykomis

Pirmoji pirmokų pažintis su sakramentais

Užduotis antrokams apie kiškutį

Užduotis ketvirtokams

2009 m. gavėnios kalendorius

Įveikti pagundas

Jėzaus gundymas dykumoje

Verbų sekmadieniui (1)

Verbų sekmadieniui (2)

Verbų sekmadieniui (3)

Užrašas virš nukryžiuoto Jėzaus galvos

Jėzaus kančia

Jėzaus ir Latro pokalbis

Jėzus pas Lozorių

Jėzus prikelia Lozorių

Didysis Tridienis

Šv. Velykoms:

Nuo Velykų iki Sekminių

Šv. Velykos – džiaugsmo šventė (užduotys)

Prisikėlimas

Jėzus ir Tomas

Tomas paliečia Jėzaus žaizdas

Įtikėjęs Tomas

Kelionė į Emausą

Mokiniai atpažįsta Jėzų

Jėzus yra Kelias, Tiesa ir Gyvenimas

Viešpatie, mes nežinome, kur tu eini?

Kas mane myli...

Pažadas atsiųsti Šv. Dvasią

Aš esu su jumis

Jėzus siunčia savo mokinius krikštyti ir skelbti Evangelijos

Aleliuja

Tuščias kapas

Jėzus pasirodo mokiniams

Sekminėms:

Aš jums palieku ramybę

Globėjas – Šv. Dvasia

Šv. Dvasios simboliai

Šv. Dvasios atsiuntimas