VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS KATECHETIKOS CENTRAS
Aušros Vartų g. 12, Vilnius LT-01303
Įm. kodas 300521472; PVM mokėtojo kodas LT 100006365010
Tel., Faks.: +370 5 212 5077
Mob. tel.:+370 670 21492, +370 674 84937
El. paštas: katechetikoscentras@gmail.com
Darbo laikas: 9.00-13.00, 14.00-17.00
|

Religinis ugdymas » Metodinė medžiaga » Mokytojų kompetencijų ugdymas. Metodinė medžiaga

Mokytojų kompetencijų ugdymas. Metodinė medžiaga

Tarpkultūrinis ugdymas Lietuvoje: į pagalbą mokytojui: 

https://drive.google.com/file/d/0B5RPehaam6znb3hLd1dRQngzbWp1N040TXNtUllycGhWRmdv/view?usp=sharing

Mokėjimo mokytis kompetencijos ir motyvacijos skatinimas katalikų tikybos pamokose: 

https://drive.google.com/file/d/0B5RPehaam6znVy1FbXhfMDB0SkhNcHJWVmZzMU1peDNxSFI0/view?usp=sharing

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tobulinimo dorinio, meninio ir kūno kultūros ugdymo procese rekomendacijos:

https://drive.google.com/file/d/0B5RPehaam6zneXJuVW1PSFJzR0xiX2JBZEU1ekFnaWFCRmxj/view?usp=sharing

Pažangumo ir pasiekimų vertinimas katalikų tikybos pamokose

Mąstymo žemėlapiai:

Mokslo metų įvertinimo su klase pavyzdys

12 idėjų QR kodo panaudojimui pamokoje

Kaip kurti QR kodus patarimai

Kvalifikacinis seminaras ,,Sėkmingos pamokos planavimas ir organizavimas"(2015 02 18)

Dešinysis kampas

Drausmė

Interaktyvios priemonės

K laikrodis

Ką  aš reiškiu kitiems?

Klasės valdymas

Laikrodis

Matyti abi puses

Metodai ir priemonės

Minčių lietus

Nenugalima meilė

Pamokos uždavinys, metodai, priemonės

Penki žmonės

Svarstyklės

***

A Narbekovas sąžinės konfliktas

Seminaras "Tikėjimas ir mokslas" (2014 m.)

Krikšoniškosios apologetikos įžvalgos pagal A.E.McGrath.docx ( ir skaidrės)

A.Dumčius.Mokslo pažanga ir Kūrėjas.pdf

Antgamtinio pasaulio pažinimas.pptx

Tikėjimo ir mokslo santykio sklaida

Dr.Quantum - Flatland Mozilla Firefox.mp4

Mokslas ir religija.ppt

Mokslo teorijų apie pasaulio kilmė ir krikščionybės minčių suderinamumas.pps

Mokytojas strategas

Kvalifikacinio seminaro „Jaunimo meilės suvokimo ir lytiškumo ugdymo galimybės mokykloje" medžiaga: 

Seminaro medžiagafilmukas

Krikščioniškos apologetikos įžvalgos pagal A.E.McGrath

Puslapiai: