VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS KATECHETIKOS CENTRAS
Aušros Vartų g. 12, Vilnius LT-01303
Įm. kodas 300521472; PVM mokėtojo kodas LT 100006365010
Tel., Faks.: +370 5 212 5077
Mob. tel.:+370 670 21492, +370 674 84937
El. paštas: katechetikoscentras@gmail.com
Darbo laikas: 9.00-13.00, 14.00-17.00
|

Religinis ugdymas » Metodinė medžiaga » Virtuali edukacinė biblioteka

Virtuali edukacinė biblioteka

 

NAUDINGOS NUORODOS: 

 1. Interneto prieiga: http://www.bernardinai.lt/tv

 

 2. Gimnazistai:  http://www.bernardinai.lt/tv/tema/Gimnazistai

Filmas su N. Vujicic „Drugelių cirkas“ : https://www.youtube.com/watch?v=nRtylg6ks2o&list=PLI1dS7itUrvu3T1Hv1vVJ1xx9teF107Tb

Plačiau

Vilniaus arkivyskupijos Caritas  parengė vaizdo klipus, kuriuos tikybos mokytojai gali naudoti pamokose kalbant apie kovą su diskriminacija.

Kol kas sukurti du, iki gruodžio mėnesio išleis dar du. Juose kalbama apie vienišų mamų, nuteistųjų, kitataučių ir benamių diskriminaciją. Apie savo patirtis pasakoja konkretūs tai patyrę žmonės. Šiais siužetais siekiama, kad žmonės pažintų kitą, nesivadovautų stereotipais, pasistengtų suprasti jo situaciją.

Tikimasi, kad šie klipai ir diskusijos po jų galėtų padėti auginti kitokią moksleivių kartą.

Klipas apie vienišą mamą

https://www.youtube.com/watch?v=nD49PypvNtEb

Klipas apie nuteistąjį

https://www.youtube.com/watch?v=ia_zd26fzBQ

 Carito darbuotojai norėtų gauti grįžtamąją informaciją apie parengtą medžiagą ir jos tinkamumą mokiniams iš mokytojų, kurie naudotų šią medžiagą.

Mokomasis filmas ,,Kaip ugdyti gabius vaikus?"  

https://www.youtube.com/watch?v=lsE5dZ4p3fM

Mokomojo filmo „Kaip ugdyti gabius vaikus?" tikslas -- atkreipti mokytojų dėmesį į tai, jog specifinių ugdymo(si) poreikių turi ne tik silpniau besimokantys, bet ir ypatingai gabūs vaikai. Supažindinti su esamomis galimybėmis ir sėkmingu kitų mokyklų pavyzdžiu, paskatinti bei padrąsinti mokytojus tinkamai ugdyti gabius vaikus savo mokyklose, padedant jiems visapusiškai tobulėti ir toliau augti.
„Gabių vaikų akademijos" direktorius ir mokytojas Alfredas Ramanauskas pristato pradinio mokyklinio amžiaus gabiems vaikams skirto pagilinto turinio gamtamokslinio ugdymo programą PRAGGA. Pagrindinis PRAGGA programos tikslas -- skatinti aukštesnio lygmens mąstymą naudojant ir drauge ugdant sąvokų formavimo, problemų sprendimo, tiriamosios veiklos, savireguliacijos ir darbo grupėje įgūdžius bei vientisą gilų gamtos mokslų supratimą.
Mokomasis filmas supažina su PRAGGA programos taikymu, pademonstruojant visą procesą, pažingsniui, su išsamiais komentarais, atskleidžiant svarbiausius šios programos principus ir naudą.

Mokomasis filmas „Mokytojų perdegimas“. Kaip jo išvengti? Kaip sau padėti?“

https://www.youtube.com/watch?v=qAY3UoZVKMI

Šis mokomasis filmas pasakoja apie pedagogų perdegimo sindromą: kaip jį atpažinti, pripažinti bei valdyti. Perdegimo sindromas — tai kraštutinė profesinės nesėkmės išgyvenimo situacija. Šis sindromas yra viena iš pačių opiausių problemų, kurias savo darbe patiria pedagogai bei kiti švietimo įstaigų darbuotojai. Mokomasis filmas kurtas siekiant suteikti žinių bei rekomendacijų, sprendžiant vieną aktualesnių, tačiau dažnai neidentifikuojamų, neigiamų problemų.Jei mokytojas pradeda jausti nuovargį, fizinį ir emocinį išsekimą, abejingumą, bei nepasitenkinimą savo darbo rezultatais - tai gali būti pirmieji perdegimo požymiai, į kuriuos būtina reaguoti.Psichologų dr. Antano Valantino ir Vyčio Valantino pastebėjimai, kodėl perdegimo sindromas atsiranda, patarimai kaip jį įveikti ir kur kreiptis pagalbos, šį mokomąjį filmą paverčia puikiu teigiamos energijos užtaisu ne tik pedagogui, bet ir kitos profesijos atstovui, darbe išgyvenančiam sunkų laikotarpį.